Aktualności

Gmina Stepnica rozpoczęła projekt pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"

dodano: 2020-06-03 09:39:08

komputer

W dniu 27 maja 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica podpisał umowę z Fundacją Promocji Gmin Polskich na realizację projektu w ramach konkursu Centrum Projektów Polska Cyfrowa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

czytaj więcej » Gmina Stepnica rozpoczęła projekt pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"

Placówka wsparacia dziennego w Łące

dodano: 2020-06-02 12:48:34

dzieci podczas zajeć w placówce wsparcia dziennegoPlacówka wsparcia dziennego działająca na terenie Gminy Stepnica w miejscowości Łąka 27 maja wznowiła swoją działalność. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie prowadzące świetlicę  na zlecenie Gminy Stepnica, wdrożyło wszystkie zalecenia min. Sanepidu dotyczące bezpiecznego pobytu dzieci w ognisku. Do placówki zapisanych jest ok. 30 dzieci, natomiast obecnie w zajęciach uczestniczy 8 – 10 dzieci, pozostali rodzice nie zdecydowali się na posyłanie swoich dzieci na zajęcia. Wszyscy mamy nadzieję, że już niedługo w miarę poprawy sytuacji epidemicznej powróci normalność i wszystkie dzieci będą mogły skorzystać z bogatej oferty placówki.
 

czytaj więcej » Placówka wsparacia dziennego w Łące

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

dodano: 2020-05-28 15:29:54

uwaga ważna informacja

Informujemy, że od 4 czerwca br. będzie odwieszona działalność Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, działającego  na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która została zawieszona w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Przypominamy że nieodpłatna pomoc prawna na terenie gminy Stepnica  działa już od 1 stycznia 2016 r.  W roku 2020 pomoc  prawną świadczy  radca prawny Pan Leszek Morus  w każdy czwartek od godz. 11.00 do 15.00 poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica ul. Tadeusza Kościuszki 4, pok. nr 1.

Na wizytę najlepiej umówić się wcześniej  dzwoniąc pod numer telefonu  sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy 91 418 85 21.

 

czytaj więcej » Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Boje

dodano: 2020-05-16 13:48:20

Boja kierujaca do portu Na terenie gminy Stepnica, a dokładniej w miejscowościach Stepnica, Gąsierzyno i Czarnocin pojawiły się elementy wodnego oznakowania nawigacyjnego zwane bojami lub pławami. Boje zostały wycofane z obrotu i zastąpiono je nowocześniejszymi z innego materiału,  a Urząd Morski w Szczecinie  przekazał   je gminie aby dać im „drugie życie. Boje są już odrestaurowane, ustawione w odpowiednich miejscach, a na jednej z nich zamontowano  tablicę informacyjną.  Pozostałe też takie tablice będą posiadały, żeby na lądzie pełnić rolę nietypowych kierunkowskazów oraz  aby przypominać o portowym charakterze naszej gminy. Boja jaką otrzymaliśmy w roku 2014   doskonale się w tym sprawdziła i już od kilku lat kieruje na Przystań przy Kanale Młyńskim.

czytaj więcej » Boje

Budynek po byłym posterunku energetycznym

dodano: 2020-05-13 09:59:32

budynek po posterunku energetyczym . link prowadzi do powiekszonej wersji zdjęcia.

W 2019 roku Gmina Stepnica zakupiła w drodze przetargu budynek po byłym posterunku energetycznym w Stepnicy, celem przystosowania go do warunków funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który obecnie mieści się w budynku urzędu. Warunki pracy a przede wszystkim obsługi klientów ośrodka nie są najlepsze,  dlatego podjęto takie działania.  Do zakupionego budynku przynależy działka o powierzchni 2715 m2 oraz pomieszczenia magazynowo-gospodarcze. Budynek wymaga wykonania niezbędnego remontu, więc w marcu ogłoszono  postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy na te prace pn. „Remont budynku po ENEA w Stepnicy”. Zakres inwestycji obejmuje: roboty rozbiórkowe i demontażowe, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaż ścian działowych, wykonanie posadzek betonowych wraz z ułożeniem wykładzin, wymianę instalacji wod.-kan., gazu, CWU, CO, instalacji elektrycznej, uzupełnienie tynków i malowanie, wymiana kotła gazowego, wkładów kominowych oraz  grzejników. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17 kwietnia br. W postępowaniu złożono 4 oferty z czego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZIBEX- Zakład Remontowo-Budowlany mgr inż. Zbigniew Zaborowski z Glewic. Wartość najkorzystniejszej oferty wynosi  221.076,04 zł. W dniu dzisiejszym tj. 13.05.2020 r.  nastąpi podpisanie umowy.

czytaj więcej » Budynek po byłym posterunku energetycznym

Informacja

dodano: 2020-05-12 12:12:57

Ważna informacja.

W związku z obowiązującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem sars-cov-2 zaleca się, na terenie Gminy Stepnica, dokonywanie wpłat podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunki bankowe:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny na indywidualny rachunek bankowy podany na nakazie płatniczym,

- opłata za posiadanie psa  PKO BP  o/Szczecin,  nr konta:  70 1020 4812 0000 0502 0044 7870,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi PKO BP o/Szczecin, nr konta: 30 1020 4795 0000 9702 0214 4285.

 

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Informacja

Działania MGOPS w dobie pandemii

dodano: 2020-05-06 14:03:09

Żywność

Mimo pandemii koronawirusa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny i sąsiadów udziela pomocy poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności. Pomoc obejmuje zakup żywności, środków higienicznych i leków, bez konieczności kontaktu z osobą, której świadczy się pomoc.

W gminie Stepnica uruchomiony został dyżur telefoniczny pod którym można zgłaszać zapotrzebowanie na ww. pomoc:

- w godzinach 07:30 do 15:30 pod nr tel. 91 418 85 21 wew. 31-34

- po godz. 15:30 pod nr tel. 721-714-424

czytaj więcej » Działania MGOPS w dobie pandemii