Aktualności

„Mobilny urzędnik" - nowa usługa uruchomiona w Stepnicy. Co to takiego?

dodano: 2022-03-01 15:18:52

plakat mobilny. treść z plaktu w aktulaności

Od 1 marca 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica wprowadziliśmy nową usługę pod nazwą Mobilny Urzędnik, polegającą na obsłudze Klientów poza siedzibą urzędu.

Jest ona skierowana do mieszkańców gminy, którzy z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby lub wieku doświadczają problemów z poruszaniem się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy. Zakres spraw, jakie można załatwić w ramach działania Mobilnego Urzędnika jest określony w regulaminie dostępnym na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej BIP.

Wystarczy zgłosić się w wybrany sposób do Sekretariatu :

  • telefonicznie – 91 418 85 21;
  • wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres:  sekretariat@stepnica.pl ;
  • poprzez kontakt osobisty (np. opiekun osoby, która chce skorzystać z pomocy, sąsiad, członek rodziny);

 

czytaj więcej » „Mobilny urzędnik" - nowa usługa uruchomiona w Stepnicy. Co to takiego?

Numer konta

dodano: 2022-02-28 12:58:18

herb gminy, flaga Ukriny i logo Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej Lokalna Organizacja Turystyczna w Stepnicy udostępnia konto, na które można wpłacać środki pieniężne  z przeznaczeniem na utrzymanie uchodźców, którzy będą przebywać na terenie Gminy Stepnica u osób udzielających schronienia w sposób indywidualny. Ze środków będą realizowane bieżące potrzeby przybyłych. Środki przekazane przez Państwa na ww. konto będą przeznaczone tylko na ten cel w postaci zakupów niezbędnych materiałów (nie będą przekazywane środki pieniężne).  

Wpłat prosimy dokonywać na konto w Banku Pekao S.A.

38 1240 3839 1111 0010 6977 2262  z dopiskiem „Ukraina”.

Stowarzyszenie z zebranych pieniędzy i ich wydatkowanie przedstawi Państwu sprawozdanie.

czytaj więcej » Numer konta

Ustalenia zespołu ds. koordynacji pomocy Uchodźcom z Ukrainy

dodano: 2022-02-28 10:56:32

solidarni z ukrainą flaga z hasłem Dziś rano w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy odbyło się posiedzenie zespołu ds. koordynacji akcji pomocy uchodźcom z Ukrainy na  terenie naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy naszego Urzędu,  dyrektorzy MGOK i MGOPS, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Stepnickiej oraz ksiądz proboszcz parafii w Stepnicy. Na spotkaniu ustalono zakres zadań do wykonania:

  1. W celu zebrania środków finansowych jeszcze dziś zostanie udostępnione konto Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Stepnickiej Lokalna Organizacja Turystyczna.
  2. Nadal w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy będzie prowadzona zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy do których zaliczyć można:  środki czystości, środki higieny osobistej, żywność z długim terminem przydatności, nowa bielizna, koce, pościel, poduszki, ręczniki. Proszę chwilowo wstrzymać się z przynoszeniem  ubrań ponieważ już zebraliśmy ich dużą ilość. W przypadku pojawienia się potrzeb w tym zakresie będziemy na bieżąco informować.
  3. Zgłaszanie chęci przyjęcia uchodźców do ośrodków wypoczynkowych, mieszkań prywatnych prosimy dokonywać na nr sekretariatu Urzędu  Miasta i Gminy  tel. 91 418 85 21 lub Sekretarza Gminy tel. 91 418 85 21 w. 15  kom. 509 567 353.

Na chwilę obecną na terenie naszej Gminy nie mamy jeszcze zakwaterowanych uchodźców. W drodze z Ukrainy są dwie rodziny zastępcze w sumie 20 osób w tym 16 dzieci, które będą zakwaterowane w Ośrodku Frajda.  O ich przybyciu zostaną Państwo poinformowani.

czytaj więcej » Ustalenia zespołu ds. koordynacji pomocy Uchodźcom z Ukrainy

Apel Burmistrza

dodano: 2022-02-26 14:16:27

flaga Ukrainy z napisem #solidarni z UkrainąSzanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Stepnica,

         W związku z wojną na Ukrainie zdecydowałem wspólnie z właścicielką Ośrodka Frajda w Czarnocinie przyjąć 80 – 90 osób uchodźców z Ukrainy, przede wszystkim kobiety z dziećmi oraz dzieci z opiekunami z Domu Dziecka. Powołałem pod moim kierownictwem zespół złożony z pracowników Urzędu Miasta i Gminy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który będzie koordynował prowadzenie akcji pomocy na terenie naszej gminy uchodźcom z Ukrainy.

         Po przyjęciu uchodźców zweryfikujemy potrzeby w zakresie udzielenia im pomocy. Zwrócimy się do Państwa o przekazywanie w miarę swoich możliwości przedmiotów potrzebnych uchodźcom. Podamy miejsca zbiórek, określimy również zasady przekazywania środków finansowych.

         Zwracam się również do Państwa o zgłaszanie chęci przyjęcia uchodźców do ośrodków wypoczynkowych, mieszkań. Zgłoszeń proszę dokonywać na nr sekretariatu Urzędu  Miasta i Gminy tel. 91 418 85 21 lub Sekretarza Gminy tel. 91 418 85 21 kom. 509 567 353.

        Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie jestem przekonany o Państwa „Dobrych Sercach” i solidarności z ludźmi wymagającymi pomocy, jestem przekonany, że razem przyjmiemy godnie uchodźców z Ukrainy.  

        Na bieżąco będę informował Państwa o rozwoju sytuacji. Zapraszam Państwa na wiec solidarnościowy z Ukrainą, który odbędzie się w niedzielę na placu targowym w Stepnicy o godzinie 17.00.

Serdecznie pozdrawiam                                             

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Apel Burmistrza

Solidarni z Ukrainą

dodano: 2022-02-25 12:15:20

plakat zapowiadajacy wiec. szczegóły z plakatu w aktuaności Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Stepnica do okazania solidarności z Ukrainą.

Dołączmy do wiecu organizowanego w niedzielę w Stepnicy przez naszą mieszkankę Mirosławę Nowak.

Niedziela 27luty 2022 r. godz. 17.00 Plac Targowy w Stepnicy

 

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

czytaj więcej » Solidarni z Ukrainą

Dzieci ze świetlicy w Łące z górą nagród

dodano: 2022-02-23 13:45:14

dzieci z nagrodami

Dzieci ze świetlicy w Łące wygrały konkurs” Graj w Dzielone” organizowany przez Auchan & Henkel dotyczący  programu #Natura2000 dla podopiecznych ognisk i świetlic TPD z całej Polski. Laureaci dostali dosłownie palete nagród, z których bardzo się cieszą.   

„Temat konkursu Natura2000  był wprost  przygotowany dla naszych dzieci, które są świadome walorów przyrodniczych naszej gminy” powiedziały nam Panie Aurelia i Kinga opiekujące się dziećmi w placówce.  To właśnie pod ich nadzorem dzieci  zebrały materiały i przesłały zgłoszenia do konkursu.  Aż trzy  ze zgłoszonych  prac konkursowych otrzymały wyróżnienie, a przecież był to konkurs dla  placówek z całej Polski.   Serdecznie gratulujemy dzieciom i ich Paniom i życzymy dalszych sukcesów!

czytaj więcej » Dzieci ze świetlicy w Łące z górą nagród

Zakupimy 86 laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich

dodano: 2022-02-18 06:03:00

laptop zdjęcie poglądoweNasze ubiegłoroczna praca związana z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie  przyniosła pozytywny efekt. Gmina Stepnica otrzyma środki na zakup 86 laptopów w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Składając wniosek spełniliśmy wszystkie kryteria formalno-merytoryczne i dzięki temu otrzymamy grant w wysokości 258 000,00 zł o czym poinformowało  nas Biuro projektu Cyfrowa Gmina.

Celem ogłoszonego jesienią ub.r. programu  jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną.

czytaj więcej » Zakupimy 86 laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich