Teatr profilaktyczny dla dzieci

aktualizacja: 2015-12-08 23:33:00

Dzieci oglądające przedstawienie. Link otwiera powiększoną wersję.W dniu 24 listopada br, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy oraz w Szkole Podstawowej w Racimierzu   po raz kolejny zaprezentował się  „Teatr Kurtyna” z Krakowa, który wystawił po dwa spektakle: dla uczniów klas 0-III - „Zaklęty bagaż”, dla uczniów klas IV–VI Szkoły Podstawowej – „Uwierz w siebie”. Spektakle profilaktyczne zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy. Poniżej, krótka charakterystyka wszystkich spektakli.

„Zaklęty bagaż” 

Adaś to niesforny i krnąbrny chłopiec, wypełniający każdy dzień swojego młodego życia niegrzecznymi wybrykami i brakiem poszanowania dla rad swoich opiekunów. Nie znosi zdrowego jedzenia, sprzątania po sobie, mycia zębów i bardzo denerwuje go  to, że starsi ludzie nie potrafią tak szybko biegać jak on, i że trzeba ich słuchać, pomagać im i być grzecznym. Ale najbardziej złoszczą Adasia ludzie, którzy nie zwracają na niego uwagi i mają odwagę nie podziwiać jego zdolności do złego zachowywania się. Dlatego Adaś ma coraz mniej kolegów i koleżanek, coraz więcej złych postępków na sumieniu, i coraz częściej czuje się samotny. To wszystko zmienia się, gdy odwiedzają  go kolejno tajemniczy goście, Czarna i Biała Królowa. Od pierwszej otrzymuje niebezpieczne zadanie do wykonania i kłopotliwy, zaklęty Bagaż, druga pomaga mu wypełnić trudną dla niegrzecznego i samolubnego chłopca misję. Adaś musi zrobić wszystko, by wypełniony jego własnymi złymi postępkami Bagaż nie przepełnił się po brzegi i nie wybuchł złością i strapieniem, pozostawiając chłopca samotnym i zrozpaczonym. Zmagając się ze swoimi słabościami i odzyskując wiarę w potęgę dobra i siłę mądrości Adaś zwycięsko wychodzi z tej trudnej próby.  Spektakl pełen dynamicznych, humorystycznych dialogów, piosenki, interakcja działań scenicznych z publicznością, kostiumy, rekwizyty, oprawa muzyczna. 

Wartości dydaktyczno-profilaktyczne spektaklu

 • kształtowanie sfery emocjonalnej i psychicznej dziecka w oparciu o poszanowanie autorytetów, 
 • eliminacja języka i zachowań agresywnych w komunikacji  z rówieśnikami i opiekunami,
 • podkreślenie możliwości dokonywania wyborów między dobrem i złem,
 • wytrwałość i staranność w realizacji zadań jako klucz do osiągnięcia satysfakcji i zadowolenia z własnej wartości i pozycji w grupie rówieśniczej,
 • nauka szacunku dla osób starszych i chorych, ukazanie sposobów do realizacji wsparcia i pomocy takich osób, 
 • promocja zdrowego odżywiania się i kultury fizycznej, 
 • profilaktyka uzależnień: nikotyna.

„Uwierz w siebie”

Spektakl „Uwierz w siebie” to porywająca, a zarazem wzruszająca historia Beatki,  wrażliwej i uczuciowej uczennicy przedostatniej klasy szkoły podstawowej, którą niespodziewanie dotykają piętrzące się problemy z nauką, co może zagrażać jej promocji do następnej klasy. Głównym źródłem jej kłopotów jest niestabilna i złożona sytuacja rodzinna. Ojciec Beaty, po tym jak stracił pracę, zmienił się w oczach córki nie do poznania. Stale przesiaduje przed telewizorem, na nic nie ma siły, pozoruje zainteresowanie tym, co się dzieje w domu oraz z córką w szkole. Na tle swojego załamania nerwowego zaczyna topić swoje smutki w alkoholu, wypalać coraz większe ilości papierosów i nadużywać środków przeciwbólowych. Beata widząc to, co się dzieje z ojcem, próbuje go wspierać, ale też czuje do niego żal, ponieważ przez jego egoistyczne podejście do życia, jej matka musi pracować dwa razy dłużej i ciężej, przez co rzadko bywa w domu. Na nic zdają się prośby oraz błagania Beaty i jej matki wobec zachowania mężczyzny będącego niegdyś głową tej rodziny. 

Pewnego dnia starszy kolega Beatki, uczeń ostatniej klasy szkoły podstawowej – Jacek, próbuje przekonać ją do wzięcia udziału w „Zawodach Drinkendrunk”, polegających  na piciu alkoholu do oporu, gdzie wygrywa ten zawodnik, któremu uda się wypić najwięcej. Doskonale obeznany z trudną sytuacją rodzinną młodszej koleżanki, namawiając ją do tej niebezpiecznej „zabawy w dorosłych” posługuje się argumentami, które godzą w jej honor, ambicję i poczucie własnej wartości. Dziewczyna chcąc zaprzeczyć wszystkim słowom gorzkiej prawdy m.in. o jej bezrobotnym ojcu, o jej stale nieobecnej matce, o nieposiadaniu przez nią komputera czy innych modnych gadżetów, staje przed trudnym wyborem. Albo weźmie udział w Drinkendrunk i odkupi swoje winy za to, że już raz odmówiła udziału w innych zawodach, polegających wówczas na niszczeniu jak największej ilości mienia publicznego i szkolnego, albo już na zawsze zostanie wykluczona i upokorzona przez tłum drwiących i śmiejących się z niej kolegów. Dziewczyna zgadza się wziąć udział w „zabawie” i w efekcie, będąc w bardzo ciężkim stanie zdrowia trafia do szpitala razem z innymi uczniami. To dramatyczne wydarzenie ma fundamentalny i wszechstronny wpływ na zmianę całej sytuacji rodzinnej Beaty. Jej ojciec podczas rozmowy z lekarzem dowiaduje się m.in. czym jest bierne palenie i jak bardzo osłabia ono siły obronne organizmu, przez co zarówno on, jak i jego córka gorzej znoszą stany chorobowe. Decyduje się on na walkę z nałogiem i innymi swoimi słabościami. Beata, po powrocie ze szpitala zamierza przewartościować swój stosunek do kwestii akceptacji swojej osoby w środowisku rówieśniczym, podejmuje działania wspierające ojca walczącego z nałogiem i uczy się na nowo jak praktycznie wdrażać w życie pojęcie asertywności. 

Wartości dydaktyczno–profilaktyczne spektaklu

 • zagrożenia dla zdrowia wynikające z biernego palenia nikotyny, 
 • profilaktyka zdrowia i promocja zdrowego odżywiania, konsekwencje bezmyślnego korzystania z łatwo dostępnych środków farmaceutycznych, 
 • zapobieganie agresji słownej i fizycznej w kontaktach z opiekunami i rówieśnikami, 
 • wzmacnianie autorytetu kadry nauczycielskiej w rozwiązywaniu problemów jednostkowych i grupowych w środowisku szkolnym, 
 • promocja kultury języka i ekspresji słownej w kontaktach międzyludzkich,
 • problem nietolerancji i braku akceptacji dla rówieśników w gorszej sytuacji ekonomicznej i rodzinnej,
 • kierowanie się powszechnie akceptowalnymi wartościami społecznymi w budowaniu swojej pozycji w grupie,
 • wzmacnianie wagi osobistego wyboru w preferowaniu zachowań i postaw pozytywnych, z podkreśleniem praktycznego zastosowania pojęcia asertywności. 

Dzieci oglądające przedstawienie