W Racimierzu mają talent

aktualizacja: 2015-12-08 23:24:24

Występ na konkursie. Link otwiera powiększoną wersję. 6. grudnia br. w Klubie Kultury w Racimierzu odbyła się kolejna edycja Mam Talent. W konkursie udział wzięło 10 dzieci. Jury w składzie Witold Kaleczyc -Przewodnicący, Alina Adamowska -Karczewicz i Joanna Gidokeit członkowie miało niełatwy orzech do zgryzienia, ponieważ dzieci z roku na rok prezentują się coraz lepiej. Pierwsze miejsce za  za śpiew zajęła Wiktoria Gocka,  drugie miejsce również śpiwająco zajął Adam Muryn, trzecie miejsce ex aequo zajął zespół taneczny w składzie:Ola Węcławek, Weronika Sołtysiak, a Maciej Dąbrowski za kabaret. W ramach imprezy zrealizowano programy profilaktyczne Nie pij!, Nie pal!, Nie ćpaj! oraz Nie bij ! Imprezę dofinasowano ze środków GKRPA w ramach Programu Profilaktyki i Przeciwdzaiłania Alkoholizmowi. 

Galeria zdjęć