Ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych

aktualizacja: 2015-12-10 22:31:23

Logo pokazujące zakaz używania środków pirotechnicznychCelem zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia i zdrowia Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozporządzenie o ograniczeniu używania materiałów pirotechnicznych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (PDF, 95KB)