Podpisanie listu intencyjnego z Polską Spółką Gazownictwa

aktualizacja: 2017-06-05 10:57:03

podpisanie umowy z PGNiGAndrzej Wyganowski  Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica podpisał z Polską Spółką Gazownictwa reprezentowaną przez Panią Magdalenę Jankowską Dyrektor Centrum Kompetencji Stacji LNG dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz Pana Andrzeja Hoehle dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie   list intencyjny w sprawie określenia ogólnych zasad mających na celu zaplanowanie i wybudowanie gazowej sieci dystrybucyjnej w miejscowościach Piaski Małe, Gąsierzyno, Kopice, Czarnocin.

              List stanowi podstawę rozpoczęcia prac analitycznych i projektowych przez PSG we współpracy z gminą Stepnica, mających na celu realizacją inwestycji przez PSG, przy czym o terminie rozpoczęcia tych prac decyduje PSG.             

PSG po przeprowadzeniu badania rynku wykona wstępną analizę warunków ekonomicznych budowy Gazociągu dystrybucyjnego doprowadzającego gaz. W przypadku gdy wynik ekonomiczny wykaże oczywistą niecelowość budowy Gazociągu dystrybucyjnego, nie będą istniały techniczne warunki przyłączenia do gazociągu przesyłowego, PSG rozważy podjęcie działań mających na celu wypracowanie alternatywnego zasilenia Gminy w paliwo gazowe.

              Gmina Stepnica będzie wspierać działania PSG m.in. poprzez organizacje spotkań przedstawicieli PSG z mieszkańcami, rozprowadzenia i zebrania ankiet zapotrzebowania na paliwo gazowe, przekazanie mieszkańcom wniosków o przyłączenie do sieci gazowej. Gmina zadba również o sprawną obsługę inwestycji w zakresie maksymalnego skrócenia czasu wydawania decyzji lokalizacyjnych na umieszczenie sieci gazowej, wyrażania zgód na zajęcie pasa drogowego oraz innych czynności bezpośrednio zależnych od gminy. Gmina wystąpi do PSG z wnioskiem o przyłączenie do sieci gazowej obiektów zarządzanych przez Gminę.

                Na obecnym etapie dla powodzenia dalszych działań w zakresie dostępności do sieci dystrybucyjnej gazu najważniejszym będzie jak największa ilość zdeklarowanych odbiorców gazu. W tym celu zostaną rozprowadzone wśród mieszkańców i przedsiębiorców w/wym. miejscowości deklaracje, które po wypełnieniu zostaną przekazane do PSG.