Uroczystość z okazji Kamiennych Godów

aktualizacja: 2017-09-02 22:44:45

Jubilaci Państwo Portka W dniu 04.08.2017 r. o godz. 12.00 odbyła się uroczystość w związku z 70 rocznicą zawarcia związku małżeńskiego przez mieszkańców Stepniczki Państwa Marii i Tadeusza Portków. Uroczystość z okazji Kamiennych Godów odbyła w miejscu zamieszkania jubilatów. W uroczystości wzięli udział Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica, który wręczył jubilatom kwiaty i pamiątkową tablicę, Stanisława Rzymczyk Zastępca Burmistrza oraz Agnieszka Cyniak Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Jubilaci otrzymali również życzenia od Arcybiskupa Szczecińsko - Kamieńskiego Andrzeja Dzięgi. 

Pani Maria do Stepnicy przybyła w 1946 r. Pierwszą pracę podjęła w zakładach drzewnych w Stepnicy. Właśnie w tym zakładzie w 1947 r. poznała Pana Tadeusza, za którego wyszła za mąż 21 lipca 1947 r. Następnie pracowała w Szkole Podstawowej w Stepnicy i w Lecznicy Zwierząt w Stepnicy. Z tego zakładu przeszła na rentę inwalidzką.

Pan Tadeusz do Stepnicy przybył w 1945 r. Pierwszą pracę podjął jako latarnik nawigacji Toru Wodnego Okrętów Świnoujście – Szczecin. Pracował także jako gajowy w Leśnictwie Stepnica i jako mechanik w Zakładach Drzewnych Stepnica, a następnie jako kierowca w PKS Kamień Pomorski, z tego przedsiębiorstwa odszedł na rentę inwalidzką.

Państwo Portkowie mają 4 synów, 8 wnuków i 7 prawnuków.

Państwo Portkowie w 1997 r. o okazji 50 –lecia pożycia małżeńskiego otrzymali medal od Prezydenta RP „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, odznaczeni zostali również srebrnym medalem „Za Zasługi Dla Obronności Państwa” nadanym przez Ministra Obrony Narodowej w 2006 r.

Galeria zdjęć