Wnioski o oszacowanie szkód w rolnictwie

aktualizacja: 2017-08-21 09:08:46

logo przedstawiające kłosUprzejmie informuję, że rolnicy którzy odnotowali szkody w swoich uprawach rolnych i łąkarskich w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą złożyć do Burmistrza wniosek o oszacowanie szkód.

Burmistrz na podstawie złożonych wniosków zwróci się do Wojewody Zachodniopomorskiego o powołanie komisji do oszacowania powstałych szkód.

Do wniosku producent rolny powinien dołączyć kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu Informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.

Wnioski można składać do dnia 16 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica.

Formularz wniosku dostępny w Sekretariacie UMiG i stronie internetowej.

                                                                                                    Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica