Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

aktualizacja: 2018-10-17 13:25:53

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.Na podstawie § 8 ust. 2 Uchwały Nr XIX/212/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica podaje do wiadomości publicznej, iż w okresie od 02 stycznia 2018 r. do 9 stycznia 2018 r. będą przeprowadzane konsultacje społeczne w Gminie Stepnica w przedmiocie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica”.  Przedmiotowe konsultacje zostały przełożone i odbędą się w terminie od 16 do 23 stycznia 2018 r. 

Link do aktualnego ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji  https://www.stepnica.pl/aktualnosci/dzial/197

Plan jest niezbędnym dokumentem do składania wniosków o dofinansowanie przez gminę i inne podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.