Oświadczenie

aktualizacja: 2018-10-17 13:53:45

Stepnica, dnia 22.02.2018 r.

W związku z wystąpieniem w Przedszkolu Samorządowym w Stepnicy przypadku zachorowania na salmonellę wyjaśniam, że w dniu 16 lutego 2018 roku przybyły do przedszkola pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej z Goleniowa z informacją, że w przedszkolu w jednej z grup są dzieci ze stwierdzonym zatruciem salmonellą. Zostały podjęte natychmiastowe działania. Pobrano wymazy D od dzieci mających bezpośredni kontakt z chorymi dziećmi. Próbki badań po wcześniejszej telefonicznej zgodzie rodziców zostały pobrane przez wykwalifikowaną pielęgniarkę z NZOZ ” VITA – S ” w Stepnicy. Badaniu został poddany cały personel przedszkola i panie pracujące w kuchni. W dniu 17 lutego 2018 r. przeprowadzona została dezynfekcja całego przedszkola przez uprawnioną do tego firmę : WIKTOR PROTAS FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA, UL. WARYŃSKIEGO 28, SZCZECIN. W dniu wczorajszym 21 lutego2018 r. Dyrektor Zespołu otrzymał oficjalną informację telefoniczną, że źródłem zakażenia jest jeden z pracowników firmy cateringowej. W przedszkolu dodatkowo wykryto jeden przypadek zachorowania u dziecka i jeden w przypadku pracownika. Wszystkie te osoby poddane są kwarantannie. Pozostały personel i dzieci nie zostały zarażone tą bakterią. Ponieważ w przedszkolu spełnione zostały wszystkie procedury powiatowy inspektor sanitarny stwierdził, że dzieci i personel przedszkola nie są już narażone i placówka może kontynuować swoją działalność. Po otrzymaniu informacji na piśmie dyrektor zespołu podejmie postępowanie dyscyplinarne w stosunku do firmy cateringowej. Jednocześnie informuję wszystkich rodziców że wszelkie informacje dotyczące ewentualnej rozszerzonej diagnostyki w przypadku zauważenia przez państwo niepokojących sygnałów można uzyskać pod nr telefonu 91 418 23 22 w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Goleniowie.

 

Z poważaniem

Jolanta Jędrzejewska

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy