Zajęcia sportowe w ramach projektu Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

aktualizacja: 2018-10-17 13:54:05

Rozbudzamy potrzebę ruchu i dobrej zabawy na zajęciach sportowych

w ramach realizacji projektu „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia/ Polska.

Od początku lutego uczniowie klas pierwszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy i w Szkole Podstawowej w Racimierzu, realizują po 5 godzin wychowania fizycznego w tygodniu, tj. 3 godziny programowe, przewidziane w edukacji wczesnoszkolnej i 2 dodatkowe, z projektu ZDZG. Pierwszaczki są zachwycone zajęciami, na których korzystają ze sprzętu sportowego zakupionego również w ramach tego projektu. Szczególnie lubią skakać w workach, przechodzić przez długi tunel, ścigać się rzędami. Prowadzące te zajęcia panie wychowawczynie: Elżbieta Mazur, Teresa Margas i Joanna Dolna otrzymały wsparcie merytoryczne w postaci poradników opracowanych przez Europejską Akademię Sportu Landu Brandenburgia (ESAB): „Wspieranie motorycznych zdolności koordynacyjnych” i „Jak w praktyce poprowadzić trening wytrzymałościowy z uczniami”. Zawierają one szereg pomysłów na poprowadzenie zajęć ruchowych, ale nauczycielki korzystają również z własnego, wieloletniego doświadczenia i propozycji programowych edukacji wczesnoszkolnej.

M. Ławicka

Gminny koordynator projektu ZDZG

Galeria zdjęć