Komunikat

aktualizacja: 2018-10-17 13:55:32

W załączeniu zamieszczamy Komunikat Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) informujące o obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych.