Ślubowanie pracownika samorządowego

aktualizacja: 2018-10-17 14:15:35

ślubowanie pracownika samorządowego

W dniu 28 marca 2018 r. w obecności Pana Andrzeja Wyganowskiego Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica i pracowników Urzędu, pracownik samorządowy Pani Daria Grądz złożyła ślubowanie, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

Pani Daria Grądz została zatrudniona w wyniku przeprowadzonego konkursu z dniem 1 października 2017 r. na stanowisku urzędniczym, jako podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami. W dniu 26 marca 2018 r. Komisja Egzaminacyjna powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, przeprowadziła egzamin kończący służbę przygotowawczą Pani Darii Grądz. Egzamin składał się z części pisemnej i ustnej. Pracownica wykazała się bardzo dobrą znajomością prawa samorządowego i zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku pracy.

Galeria zdjęć