Konsultacje społeczne zarysu strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa do 2030 r.

aktualizacja: 2018-10-17 14:22:39

Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informuje, że zgodnie z harmonogramem prac nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa trwają konsultacje społeczne zarysu strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa do 2030 r. opracowanego przez Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim pod kierownictwem Pana Marka Subocza Wicewojewody Zachodniopomorskiego. 

 

Wszelkie informacje dotyczące tworzonej strategii województwa zachodniopomorskiego można znaleźć na stronie www.zodr.pl w zakładce "Strategia, wieś i rolnictwo" w panelu pn. "Konsultacje społeczne".