Światowy Dzień Zdrowia 7 kwietnia 2018 r.

aktualizacja: 2018-10-17 14:24:40

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest: powszechna opieka zdrowotna: wszędzie i dla każdego.

Hasło tegorocznej kampanii brzmi „Zdrowie dla wszystkich”

Celem Światowego Dnia Zdrowia jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej i możliwych do osiągnięcia zyskach płynących z tego faktu bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego.

Cytując Dyrektora Generalnego WHO, „nikt nie powinien wybierać między śmiercią,
a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupieniem leków,
a kupieniem jedzenia”.

Niestety, obecnie zbyt wielu ludzi ma duże trudności w dostępie do opieki zdrowotnej „Powszechny” oznacza „dla wszystkich”, bez dyskryminacji i pominięcia kogokolwiek.

Wszyscy i wszędzie mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, których potrzebują bez jednoczesnego spychania na skraj ubóstwa.

Oto niektóre fakty i liczby opisujące obecny stan powszechnej opieki zdrowotnej:

- Co najmniej połowa światowej populacji nie ma dostępu do niezbędnych usług medycznych.

- Niemal 100 milionów ludzi zostaje zepchniętych do skrajnego ubóstwa z powodu konieczności płacenia za usługi medyczne z własnej kieszeni.

- Ponad 800 milionów ludzi (prawie 12% światowej populacji) przeznacza co najmniej 10% środków z domowego budżetu na wydatki związane ze zdrowiem własnym, chorego dziecka lub innego członka rodziny. Ponoszą tzw. „wydatki na sytuacje nadzwyczajne”.

Więcej informacji na:

http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/en/