Nielegalny zrzut ścieków w Stepnicy

aktualizacja: 2018-10-17 14:39:11

Nielegalny zrzut ścieków w Stepnicy. Link prowadzi do powiększonej wersji.W dniu 10.05.2018 r. Komendant Straży Miejskiej w Stepnicy i Podinspektor ds. ochrony środowiska wykonując czynności służbowe na terenie miejscowości Stepnica ujawnili fakt odprowadzania ścieków bytowych z posesji do łąckiego rowu. Ścieki były odprowadzane zamontowaną rurą spustową z łazienki, wc do prowizorycznego szamba i z niego bezpośrednio do rowu. W sprawie tej wszczęto odpowiednie postępowanie administracyjne, a właściciel posesji został ukarany mandatem karnym w wysokości 1 000,00 zł.