Podpisanie umowy w ramach Grantów Sołeckich 2018

aktualizacja: 2018-10-17 15:08:49

11 lipca w Goleniowie została podpisana umowa w sprawie udzielenia Gminie Stepnica pomocy finansowej w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2018”. W tym roku dofinansowanie otrzymał projekt pn „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na stadionie sportowym w Stepnicy”. Umowa zawarta została pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, które reprezentował Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa a Gminą Stepnica reprezentowaną przez Andrzeja Wyganowskiego Burmistrza Miasta i Gminy w obecności Sołtys Sołectwa Stepnica Patrycji Kopieckiej.

Projekt zakłada budowę wiaty drewnianej na terenie stadionu oraz podwyższenie ogrodzenia stadionu wzdłuż ul Domańskiego. Dofinansowanie tego zadania wynosi 10 tys. zł. Prace zostaną zakończone jesienią br.

Oprócz w/w projektu na stadionie w Stepnicy realizowany jest projekt dotyczący budowy dwóch piłkochwytów za bramkami i montaż trybun na 80 miejsc. Realizowane obecnie projekty są elementem kompleksowej modernizacji stadionu sportowego w Stepnicy.

W ostatnich latach na terenie stadionu zrealizowano kilka inwestycji mających na celu poprawić stan infrastruktury sportowej tj. remont budynku socjalnego, podwyższenie ogrodzenia od strony południowej czy budowa ujęcia wody. Wszystkie te inwestycje dofinansowała Unia Europejska i Województwo Zachodniopomorskie.

 

Galeria zdjęć