Umowa o dofinansowanie modernizacji ujęć wody podpisana

aktualizacja: 2018-10-18 08:51:41

podpisanie umowy o dofinansowanie projektu W dniu 8 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie została podpisana umowa o dofinansowanie modernizacji dwóch stacji uzdatniania wody w Miłowie i Łące. W imieniu Gminy Stepnica umowę podpisał Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica wraz z Beatą Rogalską Skarbnikiem Gminy. Podpisanie umowy jest zwieńczeniem rocznych intensywnych prac projektowych i aplikacyjnych.
W kwietniu 2018 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Gmina Stepnica złożyła wniosek o dofinansowanie kluczowego dla Gminy zadania, jakim jest modernizacja ujęć wody w Miłowie i w Łące. W sierpniu br. Urząd Marszałkowski opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania. Nasz projekt został oceniony najwyżej.
Celem projektu jest poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom Gminy Stepnica. Projekt zakłada gruntowną modernizację instalacji technologicznych uzdatniania wody wraz z przeprowadzeniem prac remontowo-budowlanych obiektów stacji uzdatniania wody. Jednym z istotnych elementów projektu będzie posadowienie zbiorników na wodę pitną do magazynowania wody pitnej na terenie obu stacji. Planowany termin zakończenia prac modernizacyjnych to marzec 2019 r.
Całkowity koszt projektu wynosi 3 805 525,57 zł z czego 2 645 560,70 zł stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Galeria zdjęć