Złote Gody

aktualizacja: 2018-10-29 11:38:23

zdjecie grupowe wszystkich jubilatów z Burmistrzem i kierownikiem USC

W dniu 19 października 2018 r. świętowaliśmy w gminie Stepnica Jubileusz Złotych Godów czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego 6 par: Państwa Danuty i Jana Kalinowskich, Państwa Zofii i Konstantego Rutkowskich, Państwa Ewy i Jerzego Skrzeczewskich, Państwa Władysławy i Józefa Wawrzyńskich, Państwa Danuty i Tadeusza Woźnych, Państwa Jadwigi i Zenona Zawadzkich.

Z okazji jubileuszu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy, odbyła się uroczystość, w której udział wzięli szanowni Jubilaci, Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Pan Andrzej Wyganowski, Kierownik i Zastępca Urzędu Stanu Cywilnego, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Mirosława Nowak.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica w imieniu Prezydenta RP odznaczył medalami naszych Szanownych Jubilatów. Były też kwiaty, życzenia, toast i poczęstunek. W organizacji imprezy współuczestniczyli pracownicy z Gminnego Ośrodka Kultury. Po części oficjalnej specjalny program artystyczny przedstawiły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stepnicy przygotowane przez Panią Anetę Rączkowską. Nie mogło też zabraknąć występów zespołu „Stepniczanie”.

Wszystkim jubilatom życzymy dalszych lat wspólnego życia w miłości i zdrowiu.

Państwo Danuta i Jan Kalinowscy

Państwu Danucie i Janowi Kalinowskim 20 października mija jak na terenie Gminy Stepnica mieszkają 48 lat. Związek małżeński zawarli 28.12.1968 w Przybiernowie. Pani Danuta pracowała w Zakładzie Drobiarskim w Goleniowie, a Pan Jan w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego. Obecnie są na emeryturach.

Państwo Zofia i Konstanty Rutkowscy

Pan Konstanty na terenie Gminy Stepnica mieszka od 1946r., Pani Zofia od 5 roku życia mieszkała w Żarnowie, po zawarciu związku małżeńskiego tj. 19.10.1968r. przeprowadziła się do męża do Stepnicy. Pan Konstanty pływał transocean dalekomorski aż do przejścia na emeryturę, Pani Zofia zajmowała się prowadzaniem domu i wychowywaniem dzieci.  Państwo Rutkowscy mają troje dzieci i czworo wnucząt.

Państwo Ewa i Jerzy Skrzeczewscy

Państwo Ewa i Jerzy Skrzeczewscy na naszych terenach zamieszkują od 30 lat. Związek małżeński zawarli 13.04.1968r. w Bobolicach. Pan Jerzy pracował w Nadleśnictwie, obecnie jest na emeryturze, Pani Ewa zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. Państwo Skrzeczewscy mają pięcioro dzieci, dziewięcioro wnucząt i jednego prawnuka.

Państwo Władysława i Józef Wawrzyńscy

Państwo Wawrzyńscy na terenach gminy Stepnica zamieszkują już 58 lat. Całe życie pracowali we własnym gospodarstwie rolnym. Obecnie są na emeryturach.  Państwo Wawrzyńscy mają pięcioro dzieci, siedmioro wnucząt i jednego prawnuka. Niestety na zły stan zdrowia Państwa Wawrzyńskich nie ma dziś z nami.

Państwo Danuta i Tadeusz Woźny

Pan Tadeusza zamieszkuje od 1978 na terenie Gminy Stepnica , natomiast Pani Danuta zamieszkuje od 5 lat. Związek małżeński zawarli 14.12.1968r. w Szczecinie. Pan Tadeusz do roku 1990 pracował w melioracji, następnie przeszedł na własną działalność gospodarczą. Od 2002 roku przez 10 lat zajmował się w Gminie Stepnica oczyszczalnią. Obecnie jest na emeryturze. Pani Danuta do emerytury pracowała w Zakładzie Graficznym w Szczecinie. Państwo Woźny mają dwoje dzieci, troje wnucząt oraz jednego prawnuka.

Państwo Jadwiga i Zenon Zawadzcy

Pani Jadwiga Zawadzka urodziła się w Niewiadowie (obecnie gmina Goleniów), a do Widzieńska przeprowadziła się wraz z rodzicami i starszym rodzeństwem jako pięcioletnie dziecko.

Pan Zenon pochodzi z dawnego województwa białostockiego. Podczas odbywania 3 letniej służby wojskowej w Marynarce Wojennej w Świnoujściu, poznał Panią Jadwigę, z którą po wyjściu z wojska w roku 1968 zawarł związek małżeński. Pani Jadwiga zajmowała się domem i dziećmi. Pan Zenon pracował jako kierowca w Nadleśnictwie Goleniów, a od roku 2005 przebywa na emeryturze. Państwo Zawadzcy mają troje dzieci i troje wnucząt.

Galeria zdjęć