Informacja dla Mieszkańców Gminy Stepnica

aktualizacja: 2019-01-10 08:35:08

Szanowni Państwo

Kontynuując przekazywane informacje dotyczące inwestycji pod nazwą „Budowa hali produkcyjnej oraz montaż instalacji do przetwarzania sadzy, zlokalizowanej przy ul. Portowej 10, na dz. o nr ewidencyjnych 651/1, 650/1 i 418/9 obręb Stepnica-1, miasto Stepnica”, informuje, co następuje.

W związku z wnioskiem firmy rCB Sp z o.o. dotyczącym wycofania wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 02.01.2019 r. została wydana decyzja nr 1/2019 znak AOŚ.6220.5.87.2018.2019.AS umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Do pobrania pismo