Konsultacje społeczne

aktualizacja: 2019-01-10 08:36:22

Na podstawie § 8 ust. 2 Uchwały Nr XIX/212/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych podaje do wiadomości publicznej, że w okresie od 24 do 31 stycznia 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie : projektu Uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica