INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE GMINY STEPNICA

aktualizacja: 2020-06-16 12:47:39

INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE GMINY STEPNICA

Serdecznie zapraszamy podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie
Gminy Stepnica
do PGK Sp. z o.o. w Goleniowie
Biuro Obsługi Klienta (KASA)
przy ul. I Brygady Legionów 17  C,
celem podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 882-022-653.

W związku z powyższym przedsiębiorcy do końca lutego br. powinni podpisać stosowną umowę na odbiór odpadów w sposób selektywny.
Kopię zawartej umowy należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy  w Stepnicy do pokoju nr 12 niezwłocznie po jej podpisaniu.