Informacja

aktualizacja: 2020-05-12 12:12:57

Ważna informacja.

W związku z obowiązującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem sars-cov-2 zaleca się, na terenie Gminy Stepnica, dokonywanie wpłat podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunki bankowe:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny na indywidualny rachunek bankowy podany na nakazie płatniczym,

- opłata za posiadanie psa  PKO BP  o/Szczecin,  nr konta:  70 1020 4812 0000 0502 0044 7870,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi PKO BP o/Szczecin, nr konta: 30 1020 4795 0000 9702 0214 4285.

 

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica