Rusza kolejna edycja Społecznika

aktualizacja: 2020-10-19 13:02:46

plakat Programu Społecznik W środę, 14 października 2020 r. startuje nowy nabór wniosków w ramach Programu Społecznik. W tym naborze nie zabraknie nowości.  Dodatkowe punkty przy ocenie otrzymają projekty wpisujące się w działania proekologiczne.
W konkursie na mikrodotacje będzie można starać się o wsparcie do 4 tys. zł. Ten filar programu realizowany jest od samego początku w podziale na pięć subregionów. Każdy subregion ma szansę w tym naborze na realizację minimum 70 pomysłów. Nowością tego naboru jest to, że projekty o charakterze proekologiczny będą dodatkowo premiowane - każdy  projekt wpisujący się w działania proekologiczne otrzyma dodatkowo 5 punktów do średniej z oceny merytorycznej.
Jak zawsze, o środki z Programu Społecznik mogą ubiegać się  nie tylko organizacje pozarządowe, ale również współpracujące z nimi grupy nieformalne. Nabór  potrwa od 14 października do 4 listopada 2020 r. Wyniki  tego naboru zostaną ogłoszone 11 stycznia 2021 r. Nabór wniosków na mikrodotacje i regionalne inicjatywy obywatelskie prowadzony będzie przy wykorzystaniu generatora wniosków witkac.pl  https://witkac.pl/strona. 

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego    

informacji w Urzędzie Miasta i Gminy udziela Maciej Herman  tel. 91 4188521 wew. 30.