Program Wspieraj Seniora

aktualizacja: 2020-10-30 08:02:23

wspieraj seniora logo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy informuje, że kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn. ,,Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usługi opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

- osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid – 19.

- w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Numer tej infolinii to: 22 505 11 11

Osoba przyjmując zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

Jednocześnie informujemy, iż Seniorzy z terenu Gminy Stepnica, osoby, chore, niepełnosprawne, samotne mogą zwrócić się o pomoc do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy codziennie od poniedziałku do piątku w  godz. 7.30 -15.30 telefonicznie dzwoniąc na podane numery: 91 418 85 21 wew. 31-34 lub 48, a także drogą e-mailową na adres: dyrektor@mgops.stepnica.pl

Dyrektor MGOPS                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

Jarosław Gruszczyński                                                 Andrzej Wyganowski

Podpisany dokument w pdf