Zamknięte przedszkole

aktualizacja: 2020-12-02 10:30:18

tablica informacyjna przedszkola samorzadowego

W związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa – po zasięgnięciu opinii Sanepidu oraz w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Stepnica –    Przedszkole Samorządowe w Stepnicy do dnia 8 listopada 2020 roku, pozostaje zamknięte. 

Dzieci przedszkolne powinny zostać objęte kwarantanną domową.

Andrzej Wyziński
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Stepnicy