Ślubowanie

aktualizacja: 2021-02-23 21:17:59

W dniu 16 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski w obecności pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy  przyjął ślubowanie od Pana Marcina Brzozowskiego powołanego na stanowisko podinspektora ds. zamówień, obronnych i zarządzania kryzysowego.  

Pan Marcin Brzozowski został zatrudniony w wyniku przeprowadzonego konkursu z dniem 17 sierpnia 2020 r. na stanowisku urzędniczym. W dniu 15 lutego 2021 r. Komisja Egzaminacyjna powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, przeprowadziła egzamin kończący służbę przygotowawczą Pana Marcina Egzamin składał się z części pisemnej, ustnej i praktycznej.  Pracownik wykazał się bardzo dobrą znajomością prawa samorządowego i zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku pracy.