Program Czyste Powietrze - zapraszamy do składania wniosków

aktualizacja: 2022-01-28 14:07:35

czyste powietrze Przypominamy że w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy można uzyskać informację i pomoc przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Program polega na poprawie jakości powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dofinansowanie można otrzymać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy (gaz, pellet, ekogroszek, fotowoltaika, pompy ciepła, elektryczne), oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Złożenie wniosku nic nie kosztuje.

Dodatkowych Informacji udziela Maciej Herman tel. 91 4188521 wew 30. lub fundusze@stepnica.pl

Informacje niezbędne do złożenia wniosku w ramach programu  Czyste Powietrze

  1. Dowód Osobisty wnioskodawcy oraz współwłaściciela/współmałżonka
  2. Adres e-mail niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta
  3. Numer rachunku bankowego
  4. Numer Księgi Wieczystej
  5. NIP wnioskodawcy
  6. Nr działki na której posadowiony jest budynek
  7. Powierzchnia budynku
  8. Powierzchnia przeznaczona do termomodernizacji w m² (docieplenie ścian, poddaszy itp.) jeśli dotyczy
  9. Wysokość rocznego dochodu wraz z PIT  za 2019 r.