Zachodniopomorski Program Antysmogowy

aktualizacja: 2022-01-28 14:05:19

Zachodniopomorski Program Antysmogowy Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica informuje, że Gmina Stepnica uzyskała dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica”. Wniosek o dofinansowanie tego projektu został złożony jeszcze w 2019 r. Realizacja projektu pozwoli dofinansować wymianę kotłów węglowych i termomodernizację budynku przez mieszkańców Gminy Stepnica. Odbiorcami końcowymi projektu są, osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, lub ograniczonego prawa rzeczowego.

Projekt, którego beneficjentem jest Gmina Stepnica zakłada, że osoby fizyczne będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości:

  • 25 000 zł - na wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego nieekologicznego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i zastąpienie likwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Zakres częściowej modernizacji: izolacja cieplna ścian (w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania. 

  • 50 000 zł - na wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i zastąpienie likwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Zakres pełnej termomodernizacji: izolacja cieplna ścian (w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), stropodachu i podłogi (w tym również dachu) oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Należy zaznaczyć, że ryczałt nie będzie uzależniony od dochodów rodziny.    
Zachodniopomorski Program Antysmogowy nie jest powiązany z Programem Czyste Powietrze.

Planuje się, że nabór wniosków dla mieszkańców rozpocznie się 2 sierpnia 2021 i potrwa do wyczerpania środków. Jedynym kryterium zakwalifikowania się do projektu będzie termin złożenia kompletnego zgłoszenia.

Wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do zgłoszenia zostaną zamieszczone na stronie www.stepnica.pl oraz www.bip.stepnica.pl  w dniu 02.08.2021 r. 

Dodatkowych informacji udziela  

Maciej Herman  Tel 91 4188521  e-mail fundusze@stepnica.pl

logo RPO