WYGRAJMY DLA NASZEJ GMINY 100 TYSIĘCY ZŁOTYCH - ZASZCZEPMY SIĘ !!!!

aktualizacja: 2022-01-28 14:05:06

szczepimy się Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza do udziału w Konkursie pn. „Zachodniopomorski Lider Szczepień”. Celem Konkursu jest premiowanie gmin z obszaru Pomorza Zachodniego, które uzyskają wśród swoich mieszkańców najwyższy wzrost wskaźnika wyszczepienia przeciwko chorobie COVID-19. Czas trwania Konkursu: od dnia ogłoszenia do 31 sierpnia 2021 r.

 W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie gminy z obszaru województwa zachodniopomorskiego w trzech poniższych  kategoriach:

  1. gminy powyżej 14 tys. mieszkańców,
  2. gminy powyżej 7 tys. – 14 tys. mieszkańców,
  3. gminy powyżej 4,5 tys. – 7 tys. mieszkańców,
  4. gminy do 4,5 tys. mieszkańców.

 W Konkursie wyłonionych zostanie 4 Laureatów, po jednym w każdej kategorii. Laureaci otrzymują tytuł „Zachodniopomorski Lider Szczepień” i nagrodę finansową w wysokości 100 000 zł.

Zwycięzcy Konkursu będą mieli prawo posługiwać się przyznanym tytułem „Zachodniopomorski Lider Szczepień” we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych.