Ogłoszenie naboru zgłoszeń do projektu "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica"

aktualizacja: 2022-01-28 14:04:19

Program antysmogowy Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica zatwierdził regulamin udzielania wsparcia termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica. Projekt, którego beneficjentem jest Gmina Stepnica zakłada, że osoby fizyczne będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 25 000 zł na wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego nieekologicznego źródła ciepła opartego o spalanie węgla lub 50 000 zł na wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla.

Szczegóły naboru zgłoszeń do projektu znajdują się w regulaminie udzielania wsparcia  

zał. nr 1 do regulaminu  zgłoszenie pdf    zgłoszenie Word 

zał. nr 2 do regulaminu rozliczenie 

zał. nr 3 do regulaminu wzór umowy 

Osoby chcące wziąć udział w projekcie proszone są o złożenie zgłoszenia ( zał. nr 1 do regulaminu) w sekretariacie UMiG w Stepnicy.

 Nabór zgłoszeń do projektu dla mieszkańców  potrwa do wyczerpania środków. Jedynym kryterium zakwalifikowania się do projektu będzie termin złożenia kompletnego zgłoszenia.

Dodatkowych informacji udziela:  Maciej Herman  tel 91 4188521   e-mail fundusze@stepnica.pl  

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica” realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy