BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

aktualizacja: 2021-09-13 21:36:30

bezpieczna droga do szkoły logo

To projekt realizowany przez naszą gminę w ramach Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, który na przykładzie jednostki oświatowej – w naszym przypadku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy – ma za zadanie zbadać bezpieczeństwo naszych dzieci w drodze do szkoły. Pierwsza część procesu, a więc inwentaryzacja stanu istniejącego, została wykonana. Teraz na warsztat bierzemy fragment ulicy Dworcowej pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Bolesława Krzywoustego i Kolejową w Stepnicy!

Na utrudnienia dla ruchu pieszego we wskazanym miejscu uwagę zwracały osoby, z którymi wykonawcy projektu rozmawiali w trakcie badań w czerwcu bieżącego roku. Szczególnie ważne były dwie kwestie: codzienny ruch uczniów na trasie szkoła–osiedle przy ulicy Kolejowej, gdzie mieszka ich najwięcej w skali całej gminy, oraz przemieszczanie się młodych ludzi ze szkoły do parku w rejonie ulic Wojska Polskiego i Łąkowej. Problemem okazały się jednostronna lokalizacja i szerokość chodnika na ulicy Dworcowej oraz  blokowanie furtki wejściowej na teren szkolny przez zaparkowane samochody, co zwiększało zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. Informacje pozyskane od młodszych i starszych mieszkańców Stepnicy potwierdzone zostały w trakcie obserwacji funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta.

W związku z powyższym na wskazanym fragmencie ulicy Dworcowej testowo wprowadzona zostanie strefa zamieszkania. Oznacza to, że:

– piesi będą mieli pierwszeństwo i będą mogli korzystać z całej szerokości jezdni,

– parkować będzie można tylko w miejscach do tego przeznaczonych,

– maksymalna dopuszczalna prędkość poruszania się będzie wynosiła 20 km/godz.

Każdy kierowca wyjeżdżający z tego terenu na ulice Bolesława Krzywoustego lub Kolejową będzie musiał ustąpić pierwszeństwa, gdyż przekształcany odcinek będzie miał charakter podporządkowany.

 

Zmiany zostaną wprowadzone na okres od 21 września (wtorek) do 22 października (piątek). Skorzystajcie z nich i przekażcie nam informację, jak się sprawdziły! Jak możecie to zrobić?

 

Jeżeli mieszkasz lub pracujesz w centrum Stepnicy, to przyjdź do punktów konsultacyjnych przy sklepie Biedronka:

– w sobotę 9 października w godzinach 9.00-14.00,

– w poniedziałek 11 października w godzinach 15.00-18.00.

 

Jeżeli chodzisz do szkoły, to weź udział w warsztatach w poniedziałek 11 października i spacerach badawczych we wtorek 12 października.

Jeżeli uczysz w szkole, to odwiedź szkolny punkt konsultacyjny we wtorek 12 października.

Podczas spotkań konsultacyjnych prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa.

Projekt jest realizowany przez gminę Stepnica i Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Działanie odbywa się w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast.