Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

aktualizacja: 2021-10-14 07:47:59

Kwiaty i ksiąąka Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pracownikom oświaty złożyć serdeczne podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud, za wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie młodych charakterów.

Niech nie tylko Dzień Edukacji Narodowej ale także pozostałe dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.  Życzę Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję i radość.  

Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

                                                       

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica