Bezpiecznie do szkoły

aktualizacja: 2021-12-13 11:48:48

ulica Dworcowa w trakcie trwania projektuJak już wcześniej podawaliśmy Gmina Stepnica przystąpiła do projektu pn. „Bezpieczna droga do szkoły standardy projektowania infrastruktury pieszo -rowerowej” realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach  tego projektu na przykładzie Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Stepnicy   sporządzona została inwentaryzacja stanu bezpieczeństwa i sposobu docierania dzieci oraz kadry pedagogicznej do szkoły. Odbyły się liczne konsultacje z mieszkańcami, ankiety wśród uczniów,  kadry pedagogicznej, rodziców dzieci, spacery badawcze w wyniku czego  powstał  prototyp rozwiązań w przestrzeni publicznej, tak aby zwiększyć liczbę osób korzystających z alternatywnego transportu  np. roweru, hulajnogi oraz zadbać o ich bezpieczeństwo, a także pozostałych mieszkańców poruszających się pieszo ul. Dworcową.

Od 21 września do 22 października wprowadzono testowo zmianę organizacji ruchu na odcinku ul. Dworcowej  poprzez  wprowadzenie strefy zamieszkania, oraz  donic ograniczających ruch i uporządkowujących parkowanie na terenie przy szkole. To rozwiązanie wzbudziło wiele kontrowersji i na temat wprowadzonych testowo zmian mieszkańcy i uczniowie mogli się wypowiedzieć w kolejnych konsultacjach społecznych. Zbadano min. odczucie  bezpieczeństwa w trakcie wprowadzonych zmian, sposób odbioru zaproponowanych rozwiązań ( strefy zamieszkania, ograniczeń prędkości, spowalniaczy ruchu samochodowego w postaci donic). Raport z badań został przedstawiony na spotkaniu  przedstawicieli SOM, realizatorów projektów z przedstawicielami Gminy Stepnica i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Konkluzją  spotkania  oczywiście było bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców korzystających z ulicy Dworcowej, dlatego Pan Burmistrz Andrzej Wyganowski podjął decyzję o jak najszybszym podjęciu działań zmierzających do wybudowania wzdłuż tej ulicy od strony szkoły chodnika oraz bramki w ogrodzeniu szkolnym od strony osiedla przy ul. Kolejowej, która pozwoli dzieciom z tej części Stepnicy wcześniej znaleźć się na bezpiecznym terenie szkolnym. Dodatkowo w celu promocji alternatywnych  sposobów docierania do szkoły, Zespół -Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy otrzyma w ramach projektu stojaki na rowery.