WIDZISZ OSOBĘ BEZDOMNĄ NIE BĄDŹ OBOJĘTNY ZAREAGUJ, POMÓŻ, ZGŁOŚ

aktualizacja: 2021-11-26 14:41:06

uwaga logo

Zima jest szczególnie trudnym okresem dla osób bezdomnych i czasem wzmożonej pracy instytucji i organizacji, które niosą pomoc w kryzysie bezdomności. W tym czasie pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy we współpracy ze służbami mundurowymi podejmują wzmożone działania, aby objąć właściwą pomocą osoby bezdomne. Działania pracowników socjalnych obejmują regularne monitorowanie środowisk, co służy lokalizowaniu miejsc pobytu osób bezdomnych. Ponadto pracownicy socjalni we współpracy z funkcjonariuszami Policji i Staży Miejskiej udzielają informacji osobom bezdomnym o możliwościach uzyskania pomocy m.in. w formie schronienia, pomocy żywnościowej, ciepłego posiłku czy niezbędnej odzieży. W przypadku otrzymania zgłoszenia o osobie bezdomnej, przebywającej na terenie Gminy Stepnica pracownicy socjalni, wraz z patrolem straży miejskiej lub samodzielnie, udają się na miejsce i przeprowadzą interwencję, aby pomóc osobie bezdomnej.

Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych
należy zgłaszać do:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy
ul. Bolesława Krzywoustego 41a
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
tel. 91 881 58 45  

całodobowo 721 714 424

Straż Miejska w Stepnicy

ul. Tadeusza Kościuszki 4

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
tel. 91 418 85 21 w. 37

tel. kom. 510 253 280
 

Posterunek Policji w Stepnicy

ul. Bolesława Krzywoustego 4

od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 22:00

tel. 47 78 21 573

tel. kom. 667 094 075

 

Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie

ul. Maszewa 8

całodobowo

tel. 47 78 215 11