Granty PPGR – uzupełnienie wniosków

aktualizacja: 2021-11-19 14:01:54

granty PGRW związku z koniecznością uzupełnienia przez Gminę Stepnica wniosku o uzyskanie „Grantu PPGR” na zakup komputerów dla dzieci z rodzin popegeerowskich prosimy osoby, które złożyły oświadczenia i nie załączyły świadectwa pracy osoby pracującej w PGR o dostarczenie w/w dokumentu. Akceptowane będą tylko zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych. Wszystkie inne dokumenty nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

Termin uzupełnienia danych oraz dostarczenia świadectwa pracy lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych upływa z dniem 10.12.2021 r.

Pierwotnie udokumentowanie zatrudnienia w PGR było nieobowiązkowe. Wymogu tego nie uwzględniał formularz oświadczenia. Jednakże na etapie weryfikacji wniosków Gmina została zobowiązana do uzyskania takich  informacji.

Informujemy, że Gmina Stepnica wystąpiła do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wydanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w PGR dla osób wskazanych w Oświadczeniach/zgłoszeniach do projektu.  

Jednocześnie informuję, że w przypadku niedostarczenia dokumentów i braku informacji z KOWR potwierdzających zatrudnienie w PGR, Gmina nie będzie mogła pozytywnie zweryfikować Państwa wniosku i nie zostaną Państwo uwzględnieni jako grantobiorcy.

osoba do kontaktu: Maciej Herman tel 91 4188521 wew 30.