Numer konta

aktualizacja: 2022-04-05 09:03:07

herb gminy, flaga Ukriny i logo Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej Lokalna Organizacja Turystyczna w Stepnicy udostępnia konto, na które można wpłacać środki pieniężne  z przeznaczeniem na utrzymanie uchodźców, którzy będą przebywać na terenie Gminy Stepnica u osób udzielających schronienia w sposób indywidualny. Ze środków będą realizowane bieżące potrzeby przybyłych. Środki przekazane przez Państwa na ww. konto będą przeznaczone tylko na ten cel w postaci zakupów niezbędnych materiałów (nie będą przekazywane środki pieniężne).  

Wpłat prosimy dokonywać na konto w Banku Pekao S.A.

38 1240 3839 1111 0010 6977 2262  z dopiskiem „Ukraina”.

Stowarzyszenie z zebranych pieniędzy i ich wydatkowanie przedstawi Państwu sprawozdanie.