ZLIKWIDUJ AZBEST !!! NABÓR WNIOSKÓW

aktualizacja: 2022-04-25 17:01:17

azbest Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

W przypadku otrzymania środków finansowych z WFOŚiGW Gmina będzie realizowała w tym zakresie demontaż, zbieranie, transport i utylizację wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

Wnioski należy składać do 29.04.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy lub przez ePUAP.

Należy również pamiętać, iż co najmniej 21 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót ( demontażem dachu ) właściciel ma obowiązek dokonać zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Goleniowie, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Dworcowa 1, a otrzymane zaświadczenie należy dołączyć do wniosku.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane!!!

Uwaga: o złożenie wniosku proszeni są wyłącznie właściciele nieruchomości, którzy są zainteresowani wykonaniem ww. prac w 2022 roku!

Wnioski do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy lub na stronie internetowej: https://www.stepnica.pl/strona/menu/52_azbest

 Dodatkowych informacji udzieli pracownik Referatu Architektury i Środowiska – podinspektor Monika Kotomska pod numerem telefonu :
91 4188 521 wew. 41 mail: gospodarkakomunalna@stepnica.pl

 

                                                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy  Stepnica

                                                                                                         Andrzej Wyganowski