Zapoznaj się z nowym harmonogramem odbioru odpadów

aktualizacja: 2022-12-09 14:10:52

harmonogram wywozu odpadów Harmonogram   odbioru odpadów komunalnych : zmieszanych, selektywnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne) oraz bioodpadów od mieszkańców Gminy Stepnica od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

Harmonogram  odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla mieszkańców Gminy Stepnica  na rok 2023

Harmonogram  odbioru odpadów komunalnych : zmieszanych, selektywnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne) oraz bioodpadów z terenu Gminy Stepnica dla budynków wielolokalowych /bloki/  od 01.07.2022 r. do 30.06.2023r.