Cztery umowy podpisane

aktualizacja: 2022-08-02 15:26:55

Marszałek, Burmistrz, Dyrektor Biblioteki i przedstawiciele sołectwW piątek 29 lipca 2022 r.  podpisane zostały 4 umowy na środki jakie otrzyma  gmina na realizację kolejnych inwestycji: Izby i Pomnika Pamięci w Miejskiej Bibliotece Publicznej, rewitalizację parku w Czarnocinie, nową lokalizację placu zabaw w Bogusławiu oraz wymianę oświetlenia na boisku „Orlik” w Stepnicy.

Umowy podpisał Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Gminę Stepnica reprezentował Andrzej Wyganowski Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica wraz z Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej  Małgorzatą Gałan i przedstawicielami  sołectw Bogusławie oraz Czarnocin, w których będą realizowane umowy grantowe.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej powstanie Izba Pamięci Ziemi Stepnickiej. Za pozyskane pieniądze zakupione zostaną gabloty, witryny, ścianki wystawiennicze aby móc zaprezentować posiadane i pozyskane eksponaty związane z historią naszej gminy.

W celu zabezpieczenia eksponatów wyremontowane zostaną świetliki, a w oknach zawisną żaluzje. Zakup stołu konferencyjnego, krzeseł, monitora interaktywnego i systemu nagłośnienia umożliwi  organizację w tym miejscu konferencji,  lekcji historii, spotkań mieszkańców z autorami publikacji o gminie, historykami itp. W ramach tego samego projektu w centrum Stepnicy,   na granitowym cokole stanie popiersie Józefa Piłsudskiego. Na realizację tych działań Miejska Biblioteka Publiczna w Stepnicy otrzyma z PO RYBY 2014-2020 ok. 145 tys. zł. Całkowity ich koszt to ponad 180 tys. zł.

W ramach grantów sołeckich sołectwo Czarnocin  otrzymało 15 000 zł na rewitalizację parku.
Planowane jest wykonanie chodnika z kostki betonowej i miejsc pod ławki i stoły o łącznej powierzchni 105 m2, wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych oraz odnowienie 180 mb płotu okalającego park. Rewitalizacja parku w Czarnocinie będzie dopełnieniem powstałej w ostatnich latach infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Czarnocinie: zagospodarowanej  plaży, boiska ze sztuczną nawierzchnią, placu zabaw dla dzieci.    

Kolejne 15 000 zł otrzymało sołectwo Bogusławie na  „Zmianę lokalizacji placu zabaw w Bogusławiu” w ramach którego zdemontowane zostanie  ogrodzenie i elementy obecnego placu zabaw, który mieści się na terenie o dużym zadrzewieniu,  a zamontowane zostaną na działce jaką gmina otrzymała od ANR na ten cel,  przy istniejących blokach mieszkalnych.  

Natomiast 20 000 zł wsparcia w ramach pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej gmina otrzymana na wymianę oświetlenia na boisku Orlik w Stepnicy.