Jest wniosek o wypłatę dodatku węglowego

aktualizacja: 2022-12-09 14:10:05

wniosek o dodtaek węglowyInformuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1712) został opublikowany wniosek o wypłatę dodatku węglowego, który można składać:

1. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP,

2. papierowo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy ul. Bolesława Krzywoustego 41a od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 91 881 58 45.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego 

Jarosław Gruszczyński

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy