Prośba o współtworzenie Izby Pamięci

aktualizacja: 2022-12-09 14:09:54

obraz poglądowy przedstawiający pamiątki związane ze Stepnicą Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w  Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Stepnicy powstanie Izba Pamięci Ziemi Stepnickiej. Zwracam  się z apelem i gorącą prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Stepnica, a także jej sympatyków do współpracy przy tworzeniu przyszłej ekspozycji Izby.

Prosimy o przekazanie eksponatów, pamiątek, zdjęć,  które posłużą do stworzenia Izby Pamięci Ziemi Stepnickiej. Należące do Państwa przedmioty uchronicie od zapomnienia i jednocześnie zyskacie satysfakcję, że uczestniczyliście w tak ważnym dla naszej Gminy przedsięwzięciu.

Eksponaty można przynosić lub poinformować o chęci przekazania do Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy,  pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do  15.30. Więcej informacji w tym zakresie udziela Sekretarz Gminy Mariola Kwiryng tel. 91418 85 21 w. 15 lub 509 567 353.

Eksponaty będzie można przekazać na podstawie zawartej umowy darowizny lub użyczenia.

                                                    Andrzej Wyganowski

                                        Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica