Zakaz kąpieli utrzymany

aktualizacja: 2022-09-23 10:21:43

uwagaUwaga przedłużono zakaz kąpieli na kąpielisku w Stepnicy do 25.08.2022 r. w związku z naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych, powodującym bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi, a spowodowanym zanieczyszczeniem rzeki Odry, w następstwie którego nastąpiło zanieczyszczenie kąpieliska w Stepnicy. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy decyzję Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w tej sprawie.

Treść decyzji wraz z uzasadnieniem znajduje się tutaj : decyzja