Dojazd dzieci do szkół ponadpodstawowych w Wolinie

aktualizacja: 2022-12-09 14:09:37

autobus pks kamień pomorski zdjećie poglądowe Uprzejmie informuję, że w wyniku porozumienia zawartego z dyrektorem Ikea Industry Sp. z o.o. oraz PKS Kamień Pomorski, zapewniono dojazd dzieciom z terenu naszej gminy do szkół ponadpodstawowych w Wolinie.

Dzieci uczęszczających do ww. szkół mamy 46 z tego tylko 12 ma zapewniony internat w Wolinie. W związku z brakiem regularnych połączeń komunikacją publiczną pomiędzy Stepnicą a Wolinem do przewozu dzieci zostanie wykorzystany autobus PKS dowożący pracowników do Ikea Industry  w Stepnicy.

Warunkiem skorzystania z tego autobusu jest wykupienie biletu miesięcznego w PKS Kamień Pomorski. W tym przypadku młodzież szkolna może skorzystać z ulgi 20% na zakup biletu.

Autobus ze Stepnicy będzie odjeżdżał w kierunku Wolina o godz. 06.15 natomiast z Wolina do Stepnicy  o godz. 13.10 i 15.30.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica