Program Czyste Powietrze

aktualizacja: 2022-12-09 14:08:55

slajd z danymi o prgramie Czyste Powietrze Przypominamy i zachęcamy do skorzystania z Programu Czyste Powietrze.

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2018-2029. Dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze” uzyskać można m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup wraz z montażem nowych, spełniających kryteria programu, wymianę okien i drzwi, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalację fotowoltaiczną.

W naszej gminie  funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu Czyste Powietrze Więcej informacji w tym zakresie udziela pracownik UMiG w Stepnicy Pan Maciej Herman pod numerem tel. 91 418 85 21 w. 30.

plakat z danymi o programie czyste powietrze

plakat 3 o programie czyste powietrze

plakat o programie czyste powietrze