Informacja o wynikach konsultacji społecznych

aktualizacja: 2022-12-09 14:07:30

konsultacje społeczne logo Zgodnie  z Zarządzeniem Nr 63/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 września 2022 r. w dniach od 8  do 15 września 2022 r. prowadzono konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Turystyki Gminy Stepnica do roku 2030.

Konsultacje prowadzono w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu „Strategii Rozwoju  Turystyki Gminy Stepnica do roku 2030” na stronie internetowej gminy Stepnica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miasta i  Gminy w Stepnicy. 

Uwagi i opinie można było złożyć:

- na piśmie które można złożyć w siedzibie urzędu  w godz. od 7.30 do 15.30,  

- lub wysłać pocztą tradycyjną na adres urzędu,

- elektronicznie poprzez platformę e-PUAP,

- drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: sekretarz@stepnica.pl

We wskazanym terminie wpłynął jeden e-mail, który nie odnosił się do konsultowanego projektu strategii. 

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica