ZMIANA MIEJSCA WYSTAWIENIA ODPADÓW !!!

aktualizacja: 2022-11-03 21:46:56

odbiór odpadów W związku z przebudową drogi wojewódzkiej w Stepnicy na odcinku ul. Wł. Sikorskiego i etapowym wyłączaniem ulicy z ruchu nastąpi zmiana  organizacyjna w odbiorze odpadów selektywnych i zmieszanych. Odpady z nieruchomości od skrzyżowania  ul. T. Kościuszki – z ul. Wł. Sikorskiego do „sklepu metalowego”  należy wystawiać w miejscu wyznaczonym przed zaporą z zakazem wjazdu od strony kościoła.

Z nieruchomości od „ sklepu metalowego” do kościoła odpady będą odbierane przed posesjami.

Zmiany obowiązują od 28.09.2022 r. do odwołania.