KRUS informuje o zmianach w organizacji turnusów rehabilitacyjnych

aktualizacja: 2023-01-19 08:40:45

krus Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie uprzejmie informuje, że zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Do tej pory przeznaczona ona była dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. od 1 stycznia 2023 r. możliwość skorzystania z 21-dniowego turnusu rehabilitacyjnego uzyskały również osoby uprawnione do emerytury rolniczej, a z 7-dniowego turnusu regeneracyjnego – osoby ubezpieczone będące opiekunami osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w materiale informacyjnym KRUS