Ilość wniosków z terenu Gminy Stepnica na dzień 31.12.2022r

aktualizacja: 2023-05-05 11:23:05

dane Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie gmin prowadzących na swym terenie punkty konsultacyjno- informacyjne – stan na dzień 31.12.2022r