Dodatkowy obwód głosowania

aktualizacja: 2023-09-11 22:06:36

budynek świetlicy w Łące - seidziba Obwodowej Komisji WyborczejPostanowieniem Komisarza Wyborczego w Szczecinie w Naszej Gminie powstał dodatkowy obwód głosowania dla mieszkańców Łąki oraz Jarszewka,  a mianowicie OKW nr 4 w Łące z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Łące. Mieszkańcy miejscowości Racimierz, Żarnowo, Żarnówko, Zielonczyn i Miłowo, głosują jak do tej pory w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Racimierzu z siedzibą w Domu Kultury w Racimierzu.

Pozostałe Obwodowe Komisje Wyborcze nie zmieniły siedzib ani granic  obwodu głosowania.  Z aktualnym podziałem na obwody głosowania można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej. https://bip.stepnica.pl/pliki/stepnica/zalaczniki/9325/postanowienie-w-sprawie-zmian-w-podziale-gminy-stepnica-na-obwody.pdf